PRIVACY-EN COOKIEVERKLARING

Dit loyaliteitsprogramma is ontwikkeld door Touch Incentive in opdracht van ING. Wanneer we in deze tekst spreken over ‘we’ of ‘wij’, spreken we over zowel ING als Touch Incentive.

Via het programma worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegeven van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens beveiligd en zorgvuldig verwerkt volgens de eisen die de privacywet hieraan stelt. Dit houdt in dat we:

• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
• Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
• Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
• Het recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Touch we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 22 maart 2021.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze verklaring genoemde doelen te bereiken

Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Spaarsaldo

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Touch Incentive Marketing bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen te bereiken.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De door jou verstrekte gegevens worden door ons niet aan derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. We zullen de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteit overhandigen.

COOKIES 
We maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Daarbij kunnen we onder andere het gebruik van de (web)applicaties mogelijk maken en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de (web)applicaties kan beperken.

Wij gebruiken alleen cookies voor de volgende functionele doeleinden:

•Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers.
•Het optimaliseren van onze diensten.

BEVEILIGING
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. 

WEBSITES VAN DERDEN
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY-EN COOKIEVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE IN- EN WIJZIGEN VAN GEGEVENS
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen via onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet hebt je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

CONTACTGEGEVENS
Als je vragen hebt over de privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen door een e-mail te sturen of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)10 - 292 0666.