Algemene gebruikersvoorwaarden

Deelname aan Het ING Uitmuntend spaarprogramma (hierna te noemen: ‘programma’) is uitsluitend voor werknemers van een ING- servicepunt.
 1. Het is niet toegestaan om logingegevens en paswoorden aan derden te verstrekken.
 2. Iedere vorm van verdacht of frauduleus gedrag inzake het programma, levert direct schorsing op van deelname. ING behoudt zich het recht voor om deelnemers of betrokken partijen direct uit te sluiten van deelname, zonder opgaaf van reden.
 3. Deelnemers van het ING Uitmuntend programma zijn zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van het wachtwoord na de eerste keer inloggen.
 4. Munten zijn alleen overdraagbaar aan collega’s die ook deelnemen aan het Uitmuntend programma.
 5. De Munten zijn alleen inwisselbaar voor artikelen zoals zichtbaar in het online spaarassortiment op de website www.uitmuntendshop.nl.
 6. Voor inlichtingen over de artikelen/belevenissen en het logistieke proces kunnen deelnemers direct contact opnemen met de helpdesk van het programma. Zie hiervoor de contact gegevens onderaan de pagina.
 7. De Munten zijn minimaal inwisselbaar tot 31-12-2024.
 8. Eventueel niet meer leverbare of gewijzigde artikelen worden automatisch vervangen door artikelen van een minimaal gelijkwaardig niveau. Bestelde artikelen zullen op het opgegeven adres worden bezorgd.
 9. ING en Touch Incentive Marketing zijn niet aansprakelijk voor wijzigingen in het assortiment en/of het niet meer leverbaar zijn van artikelen en/of een eventuele vertraging in de levering van artikelen.
 10. Het aanbod van artikelen geldt zolang de voorraad strekt. Zet- en/of drukfouten in de brochure, productomschrijvingen, evenals wijzigingen in de afgebeelde artikelen, voorwaarden en muntwaarde zijn voorbehouden.
 11. Artikelen worden aan de deelnemer verstrekt. Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de artikelen of dit programma kunnen niet op ING of Touch Incentive Marketing worden verhaald.
 12. In geval van een geschil over de actie is de beslissing van de directie van ING en/of de gegevens van Touch doorslaggevend.
 13. Noch tijdens, noch na de looptijd van het programma is ING en/of Touch Incentive Marketing aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels de ING Munten worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook van is.
 14. ING en/of Touch Incentive Marketing behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze actie te staken en/of dit reglement, de producten en belevenissen en/of deze voorwaarden aan te passen.
 15. Naast deze voorwaarden kan ING andere voorwaarden stellen. Hierover worden deelnemers geïnformeerd.
 16. Zodra een medewerker uit dienst gaat of niet langer voor ING werkzaam is, kan er vanaf de datum van uitdiensttreding geen aanspraak meer gemaakt worden op de gespaarde Munten. 

Garantie

Op vrijwel alle artikelen zijn de gebruikelijk geldende garantievoorwaarden van toepassing. Veelal zijn de garantievoorwaarden los bijgevoegd of maken ze deel uit van de originele verpakking. Sommige garantiebewijzen dienen direct aan leveranciers ingezonden te worden om aanspraak op garantie te maken. De ontvanger van het artikel is hier persoonlijk verantwoordelijk voor. Indien je gebruik wenst te maken van een garantieregeling of een artikel wilt retourneren, adviseren we per e-mail of telefonisch contact op te nemen met de helpdesk.

Opmerkingen en klachten
Eventuele opmerkingen en/of klachten omtrent artikelen en/of het programma kunnen deelnemers melden bij de helpdesk. Anderzijds kan er ook schriftelijk kan er ook worden gereageerd via onderstaand adres:

Touch Incentive Marketing 
t.a.v. ING Uitmuntend
Blaak 16
3011 TA Rotterdam
Nederland